Privacy Policy & Disclaimer

Privacy

Huureenvakantiehuis.com (hierna Huureenvakantiehuis.com,’we’ of ‘ons’) beheert deze website en realiseert zich dat u wilt weten hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en uitgewisseld. We hebben dit privacybeleid opgesteld om u te informeren over hoe we informatie verzamelen, gebruiken en uitwisselen voor deze website. Dit privacybeleid trad in werking op 1 januari 2009. Houd er rekening mee dat de richtlijnen beschreven in dit privacybeleid alleen van toepassing zijn op informatie die wordt verzameld via deze website en, indien van toepassing, via onze klantenservice in verband met deze website, en niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met onze richtlijnen met betrekking tot informatie die wordt verzameld via andere websites die we beheren of via offline media. Mocht u vragen hebben met betrekking tot dit privacybeleid, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via contact@Huureenvakantiehuis.com.

Welke persoonlijke gegevens worden van mij verzameld en opgeslagen?
We verzamelen en bewaren gegevens die u invult op deze website of die u verstrekt aan onze klantenservice. Deze gegevens worden gebruikt om de aangevraagde informatie aan de verhuurder te leveren, om de bezoeker zo goed mogelijk te kunnen faciliteren in een vakantiehuis, om orderbevestigingen te versturen en om klantenservice te verlenen, om communicatie tussen de de mogelijke huurder en verhuurder te voorspoedigen. Deze informatie kan ook gebruikt worden om u te benaderen over aankopen, speciale aanbiedingen en nieuwe functionaliteiten op de website. We verzamelen en bewaren geen persoonlijke gegevens over uw lichamelijke/geestelijke gezondheid, lidmaatschap van een vakbond, ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, religie of andere overtuiging, seksleven of crimineel verleden. We kunnen bepaalde andere gegevens automatisch verzamelen en opslaan wanneer u deze website bezoekt. Zo kunnen we bijvoorbeeld elke keer dat u deze website bezoekt uw IP-adres, browserinformatie en de domeinnaam van de referentiesite opslaan. Tevens vergaren we informatie over bezoekerspatronen, muisbewegingen en sitegebruik. Deze informatie wordt gebruikt om deze website te evalueren en verbeteren en om onze klanten en bezoekers een bevredigende ervaring te bieden. Net als vele andere websites gebruiken we bovendien cookies, kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies helpen ons om leden te herkennen en hun website ervaring te verbeteren. Dankzij cookies kunnen we items onthouden en de gebruiker deze website verlaat zonder langs de uw account te gaan. Deze website gebruikt cookies niet om uw accountgegevens op te slaan; deze gegevens worden veilig opgeslagen op de server van deze website. Als u inlogt op deze website met uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt een veilige sessie-id aangemaakt. Vervolgens geeft de server u gegevens door via deze veilige sessie-id. Bovendien gebruiken we cookies om informatie te verzamelen over uw gebruik van deze website. Cookies worden tevens gebruikt om na te gaan welke website u als laatste heeft bezocht voor u deze site bezocht; verder vergaren we geen informatie over uw gebruik van andere websites. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Wij adviseren echter cookies te accepteren, zodat we een betere website ervaring kunnen bieden op deze website.

Met wie kunnen jullie persoonlijke gegevens uitwisselen?
Wij delen, verkopen of verhuren geen persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt via deze website of onze klantenservice, behalve met uw toestemming of zoals beschreven in dit privacybeleid. Wij schakelen derde partijen in om diensten te verrichten in verband met het beheer van onze website. Voorbeelden van deze diensten zijn onder andere betalingsverwerking en autorisatie, bescherming tegen fraude en beperking van de kredietrisicos, productaanpassing, distributie marketing- en promotiemateriaal, evaluatie website, analyse van data en, indien van toepassing, cleansing van data. We verstrekken persoonlijke gegevens aan deze derde partijen, maar we autoriseren deze partijen uitsluitend om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die ze verrichten en we nemen stappen om ervoor te zorgen dat deze derde partijen passende maatregelen treffen om te voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot gegevensbescherming. We kunnen persoonlijke gegevens bekendmaken wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat: de wet dit vereist; dit geschiedt in antwoord op een wettelijk verzoek; dit noodzakelijk is ter bescherming van de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of aan ons gelieerde ondernemingen, partners, klanten of anderen. We kunnen niet-persoonlijke informatie uitwisselen met onze marketingpartners, adverteerders en anderen. Voorbeelden van dergelijke niet-persoonlijke informatie zijn onder andere het aantal gebruikers dat deze website heeft bezocht gedurende een bepaalde periode of een specifiek product heeft aangeschaft via deze website. Deze informatie wordt gewoonlijk uitgedrukt in aantallen. Zoals bij elke onderneming is het mogelijk dat we naarmate onze activiteiten zich ontwikkelen online winkels of andere bedrijfsmiddelen verkopen of verwerven. Bij dergelijke transacties vormt informatie over klanten vaak onderdeel van de overgedragen bedrijfsmiddelen. In het onwaarschijnlijke geval dat wij of goeddeels al onze bedrijfsmiddelen worden overgenomen door een derde partij kan dergelijke informatie dus tot de overgedragen bedrijfsmiddelen behoren (tenzij de informatie werd verzameld krachtens een voorafgaand privacybeleid dat een dergelijke bekendmaking niet toestond). Onder dergelijke omstandigheden dient de overgenomen partij zoveel mogelijk te bedingen dat de overnemende partij de in dit privacybeleid beschreven richtlijnen naleeft.

Welke stappen worden genomen om persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk te bewaren?
We treffen verschillende beveiligingsmaatregelen om de persoonlijke gegevens die we verzamelen te beschermen. Als u een bestelling plaatst via deze website wordt u gevraagd een account aan te maken en een e-mailadres en wachtwoord op te geven. U moet een correct e-mailadres en wachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot de accountgegevens. Om uw persoonlijke gegevens te beschermen is het belangrijk dat u uw wachtwoord niet zomaar bekendmaakt aan anderen. Als u een wachtwoord wilt annuleren, of als u enig verlies, diefstal of onbevoegd gebruik van een wachtwoord opmerkt, neem dan contact met ons op via contact@Huureenvakantiehuis.com.Wij bepalen welke medewerkers toegang hebben tot welke persoonlijke gegevens.

Hoelang bewaren jullie persoonlijke gegevens?
In het algemeen bewaren we persoonlijke gegevens alleen voor de duur van de doeleinden beschreven in dit privacybeleid, of om te voldoen aan wettelijke eisen met betrekking tot dataretentie. We treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens die we verzamelen niet langer dan nodig worden bewaard.

Wat gebeurt er als ik doorlink naar of van een andere website?
Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Houd er rekening mee dat de in dit privacybeleid beschreven richtlijnen niet van toepassing zijn op informatie die wordt verzameld via andere websites. Wanneer u deze website verlaat adviseren wij u het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt. Indien u toegang heeft verkregen tot deze website via een link van bepaalde van onze reclame- of marketingpartners kunnen de pagina’s in een kader van de betreffende reclame- of marketingpartner staan. Desalniettemin worden de gegevens die u verstrekt op deze pagina’s door ons verzameld en op het gebruik van deze gegevens is dit privacybeleid van toepassing. Hoe zit het met online enquêtes?Van tijd tot tijd kunnen wij online enquetes houden. Wanneer u deelneemt aan een online enquête kunnen we vragen om bepaalde informatie, zoals uw leeftijd, postcode, bezoekgedrag, e-mailadres en/of postadres. Deze informatie wordt overeenkomstig dit privacybeleid behandeld.

Hoe word ik geïnformeerd over veranderingen inzake dit privacy-beleid?
In het geval van materiële wijzigingen in dit privacybeleid zullen we een mededeling op deze website plaatsen om gebruikers op de hoogte te stellen van de wijzigingen. In sommige gevallen kunnen we een e-mail sturen om gebruikers op de hoogte te brengen. Wij adviseren u deze website regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen in het privacybeleid.

Disclaimer

Alle informatie, foto's, software en teksten zijn eigendom van Huureenvakantiehuis.com. Het is verboden om deze content te publiceren of te gebruiken voor commerciele doeleinden zonder toestemming van Huureenvakantiehuis.com

Prijzen en beschikbaarheid
Huureenvakantiehuis.com biedt op deze website particulieren de gelegenheid hun vakantiewoning zelf te presenteren, voorzien van alle informatie en foto's zoals deze eigenaren nodig/nuttig achten voor een goed oordeel inzake de geschiktheid voor geïnteresseerde huurders. Huurder en verhuurder treden direct met elkaar in contact, zonder tussenkomst van Huureenvakantiehuis.com. Huureenvakantiehuis.com heeft geen enkele bemoeienis met afgesloten overeenkomsten, noch met de samenstelling en juistheid van de informatie, verstrekt door de particuliere eigenaren. Huureenvakantiehuis.com aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Huureenvakantiehuis.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van Huureenvakantiehuis.com cq. Huureenvakantiehuis.com.nl. Huureenvakantiehuis.com is te allen tijde gerechtigd om een opdracht tot plaatsing van een vakantiewoning op de website te weigeren, dan wel een geplaatste woning van de website te verwijderen. Indien de informatie van verhuurder niet nauwkeurig, onvolledig of incorrect is, kunt u dit aan ons melden. Wij zullen de verhuurder dan verzoeken de informatieverstrekking per omgaande te verbeteren ofwel besluiten om de woning (tijdelijk) van de website te verwijderen.

Reserveringen
Huureenvakantiehuis.com is niet verantwoordelijk voor enige schade die opgelopen is door het reserveren van een accommodatie of tijdens, voor of na het verblijf in de accommodatie. De prijzen op Huureenvakantiehuis.com zijn niet bindend in geval van foutieve weergave.

Huureenvakantiehuis.com probeert verhuurders en huurders tot elkaar te brengen. Huureenvakantiehuis.com is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen verhuurders en huurders door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Huureenvakantiehuis.com (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.